Nakladatelství iNSiGNiS 

Naše společnost pracuje v několika oblastech:

 
 

Vydavatelská a nakladatelská Činnost


obalka-1024x664.jpg
 
RV_MG_12561.jpg

Úspěšně s kůží na trh - Rostya Gordon-Smith, Věra Staňková

Jak si vybudovat dobré jméno (iNSiGNiS 2010)

Dotisk 2016

V dnešním světě existuje mnoho lidí, kteří něco dovedou. Ne každý však dokáže svoji práci či znalosti prodat. Lidově řečeno – jít se svou kůží na trh. Tato kniha přináší inspiraci všem, kteří se o to chtějí pokusit. Kteří chtějí vystoupit z anonymity, získat si respekt svého okolí, vést lidi, řídit lépe týmy a prezentovat své názory i myšlenky na veřejnosti, a stát se tak veřejně aktivními a známými lidmi. Populárně-naučná kniha shrnuje více než dvacetileté zkušenosti obou autorek v oblasti řízení lidí, marketingu a médií. Je doplněna celou řadou citátů, příkladů z praxe, příběhů ze života a několika rozhovory se zajímavými lidmi z oblasti podnikání, umění a sportu.

Rostya Gordon-Smith (* 1949 v Havlíčkově Brodě): HR konzultantka, manažerka a jednatelka společnosti PEOPLE IMPACT

Rostya Gordon-Smith působí více než dvacet let  v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů nejen v České republice, ale i v Kanadě, Velké Británii, Hongkongu, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a v dalších zemích. Má praktické zkušenosti v oblasti rozvoje firemní kultury, implementace procesů, rozvoje managementu a řízení ve všech oblastech lidských zdrojů v mezinárodních i lokálních společnostech, například APP Group (Ness CEE), KPMG, Manhatan Bank, Citibank, GE Capital, Pfizer, Conoco, TOPS, RU-Net, IBS, Will-Bil-Dann, Land and Marine Engineering, ČEZ, Telefonica (Český  Telecom), DataArt, CV Online, Radiomobil, Hartmann-Rico, Akuma, Jitona, PSJ Holding, Komerční banka, ČSA, UNYP, Marienbad, Deseret International Charities, Česká pojišťovna, Option-One, T-Mobile (Radiomobil), Nortel, Ingersoll Rand a další. Je zakladatelkou společnosti  PeopleImpact s r. o., konzultační firmy v oblasti lidských zdrojů, která se zabývá rozvojem lidského kapitálu v organizacích s partnery v USA, Velké Británii, Hongkongu a Holandsku.

V roce 2000 byla Rostya jmenována jednou z  50 největších světových lídrů v oblasti lidských zdrojů (program „50 WORLD’S TOP HR LEADERS“). Nominace do tohoto programu přicházely z celého světa ve spolupráci se Světovým průzkumem vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů (HR World’s Global Leadership Agenda Survey)  a Světovou federací manažerů – personalistů (World Federation of Personnel Managers). Rostya je členkou představenstva České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ). Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Je vdaná a má 4 syny. Žije v Praze.

Věra Staňková (*1966 v Novém Městě na Moravě) novinářka, PR a mediální konzultantka KESWICK PARTNERS COMMUNICATION

Věra Staňková vystudovala fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1989 pracovala deset let v médiích, zejména v České televizi a Českém rozhlase, kde měla možnost vyzkoušet si různé podoby novinářské profese (redaktorka, moderátorka, editorka, scénáristka a režisérka dokumentárních pořadů, vedoucí tvůrčí skupiny). Po roční zkušenosti na tiskovém odboru ministerstva zahraničí ČR a několikaleté spolupráci s vedoucí podnikatelkou světa Olgou Girstlovou,  firmou GiTy a Moravskou asociací podnikatelek a manažerek založila spolu s Hanou Katrňákovou společnost KESWICK PARTNERS s r.o., ve které zúročila své dosavadní mediální a marketingové zkušenosti. V současné době pokračuje v této činnosti samostatně v rámci KESWICK PARTNERS COMMUNICATION. Zabývá se konzultační a školící činností v oblasti PR a marketingu, médií a komunikace, projektovým řízením. Spolupracuje s firmami, institucemi a městskými úřady, průběžně se věnuje psaní a fotografování, scenáristice a režii včetně kulturních a sportovních galashow. Žije v Brně.


 

Psychologická, populárně naučná a beletristická díla

Edice závislostí nakladatelství iNSiGNiS dává již potřetí prostor kreativitě české autorky a psychoterapeutky Moniky Plocové.


Monika Plocová (*1966), psychoterapeutka zabývající se problematikou závislostí na návykových látkách, ale i ostatních psychopatologií, které často s rozvojem závislosti souvisejí či bývají u jejího zrodu. Ve svém přístupu k pacientům využívá nejen svého psychoterapeutického vzdělání, ale také zkušenosti vlastního prožitku závislosti, lidský přístup, empatii, intuici. Svou psychoterapeutickou praxi vykonává v Psychiatrické léčebně Bohnice na oddělení léčby závislostí žen a také v rámci svého soukromého poradenství. Zde se kromě  závislostí zaměřuje na oblast rozvoje osobnosti a duchovního vývoje člověka. V jejích knihách najdete vedle zajímavých příběhů i vysvětlení odborných termínů a hovorových výrazů, které se používají v léčebně nebo hantýrce závislých. Poutavým způsobem popisuje osudy jednotlivých hrdinů, vývoj jejich závislostí a možnosti léčby.

 


Ventil (iNSiGNiS 2008)

ventil_small.jpg

Tato její poslední kniha s názvem Ventilvypráví příběhy členů jedné pražské party mladých lidí. Na jednotlivýchosudech autorka popisuje, kdy a jak se její hrdinové ve svém životě setkali s drogou. Mezi řádky je možné vystopovat vlídný pohled autorky – terapeutky na tyto „nesmyšlené“ lidi, vesměs závislé na drogách. Jejich osudy jsou do jisté miry skutečné, protože hrdinové knihy jsou sice fiktivní, ale podobní lidem, které Monika Plocová „vyvádí ze zajetí drog“ svým působením ve vlastní psychoterapeutické praxi. Autorka nestojí na straně drogově závislých hrdinů své knihy, ale snaží se v jejich chování a pocitech najít podvědomé „motivace“ k užívání omamných látek. Proto je možné tuto knihu doporučit jak všem mladým lidem
jako varování před snahami unikat z reality pomocí drogy, tak jejich
rodičům, vychovatelům, pedagogům a všem, kteří nechtějí být
k problémům svých či blízkých dětí slepí.

 


Všechno má svůj čas (iNSiGNiS 2007)

Nová kniha plná obyčejných lidských osudů a jejich příběhů o rozličných závislostech. Autorka přechází k více beletristickému pojetí, ale hledání příčin vzniku závislostí jednotlivých hrdinů, co a proč je provázelo jejich osudem, je podloženo jejími psychoterapeutickými zkušenostmi. Proto i v této knize stále zůstává i odborný pohled na vývoj a boj se závislostí. Autorka trefně vystihuje mechanismy proměny závislých osobností, odhaluje příčiny vzniku závislostí a povzbuzuje k hledání cesty osobnostního zrání. I všechny její předchozí knihy přibližují svět závislosti na alkoholu, drogách či lécích těm, kteří o něm nic nevědí nebo znají někoho, kdo závislý možná už je a chtěli by mu pomoct, ale nevědí jak.

ISBN 9788086353050

Ledové stopy zapomnění (iNSiGNiS 2006)

Ledové stopy zapomnění je druhá kniha Moniky Plocové na společné téma – závislost na alkoholu, drogách, hracích automatech… Vypráví příběhy žen, které se sešly v léčebně závislostí, aby každá po svém našla možnosti řešení svých problémů. Žen, které se se svojí závislostí ocitly v téže léčebně o pár let později než autorka sama. Kniha volně navazuje na autorčinu prvotinu, ale zachycuje život v léčebně již z pozice psychoterapeutky. Pomocí vlastní sebereflexe a odborných znalostí proniká hlouběji do životních osudů hrdinek a vtahuje čtenáře do světa za sklem jednoho z bohnických pavilonů.

ISBN 9788086353043

LedoveStopyZapomneni_small.jpg
NaSpicceLedovce_small.jpg

Na špicce ledovce (iNSiGNiS 2005)

Autorka vypráví svůj vlastní příběh vedoucí přes léčebnu závislostí k jejímu novému životu v abstinenci. Jedná se tedy o autobiografickou knihu, která nabízí nejen vlastní prožitek závislosti, ale i odborné rady, jak se k alkoholu postavit čelem. Prolínají se zde dva náhledy. První je náhled pacienta, vystihující jeho vlastní vnímání a cítění závislosti na návykové látce v kombinaci s psychickým onemocněním. Druhý náhled, kterým je text prokládán, je náhled terapeuta, člověka, který se závislostmi pracuje a jehož pohled je blízký odbornějšímu vysvětlení všech skutečností spojených se závislostmi a s nimi souvisejícími psychickými poruchami. psychickými poruchami.

ISBN 9788086353036


 

Dětská literatura se vzdělávacím obsahem

Edice Ťukan přináší předškolákům a žákům prvního stupně základních škol vědomostní testy, které zábavnou formou přispívají k upevnění i rozšíření jejich znalostí. Testy jsou v knížce „neknížce“ s kloubem, která rozvíjí a upevňuje nejen znalosti a vztah k tištěnému slovu, ale i jemnou motoriku malých dětí. Obsah je konzultován s dětskými psychology i pedagogy.

Proč ŤUKAN a ne TUKAN? – ťuk a mám odpověď!!! Stačí se trochu zamyslet!

 

Ťukan 6-8 let (iNSiGNiS 1999)

zábavnou formou přezkouší vědomosti z češtiny, matematiky, všeobecného rozhledu, logického myšlení a vědy a techniky předškoláky až děti ve věku první polovina druhé třídy základní školy.

ISBN 9788086353005

tukan_6_8.jpg
tukan_8_10.jpg

Bezpečnostní ťukan (iNSiGNiS 2000)


byl vydán ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Podaná ruka, která se zabývá prevencí proti dětským úrazům.

ISBN 9788086353029

Ťukan 8-10 let (iNSiGNiS 2000)


zábavnou formou přezkouší vědomosti z češtiny, matematiky, všeobecného rozhledu, logického myšlení a vědy a techniky děti ve věku druhé poloviny druhé třídy až první poloviny čtvrté třídy.

ISBN 9788086353012

tukan_bezp_small.jpg