Asistent Pedagoga

 
 

Novinka pro naše studenty kurzu Asistent pedagoga

Pokud Vám nevyhovuje termín prezenčního dne s tématem zdravovědy, můžete si doplnit znalosti absolvováním kurzu První pomoc dětem.

20 % sleva na kurz První pomoc dětem - prezenční den zdravovědy máte za sebou v rámci kurzu Asistent pedagoga, ale chcete si znalosti oživit, prohloubit, či upevnit.

STUDIUM

Forma studia kurzu probíhá převážně pomocí e-learningu, v kombinací dvou prezenčních dnů (PD), což se osvědčilo při přípravném kurzu pro profesní chůvy.

Prezenční dny probíhají v prostorech naší sesterské společnosti  Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o. 

Kurz Asistent pedagoga je ukončen esejí na vybrané téma a testem z psychologie. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát od společnosti Insignis. Z formálního hlediska není kurz akreditovaný, nicméně je koncepčně postaven dle požadavků MŠMT.

Cena kurzu je 6.840 Kč s DPH

 Vstupní předpoklady:

  • Ukončené základní vzdělání

  • Dosažení věku  18 let, bez záznamu v trestním rejstříku, bez logopedické vady

Popis

Studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistent pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.
Studium je v rozsahu 120 hodin (80 hodin teoretická výuka a 40 hodin praxe ve školách a školských zařízeních).

Cíle

Cílem programu je získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace

Nabyté znalosti

Absolvent získá schopnost orientovat se v roli asistenta pedagoga, orientovat se v systému a organizaci školy, ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy, v systému spolupracujících institucí, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a s ostatními pedagogickými pracovníky, schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka, orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce a v základních pedagogických pojmech, naučí se reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy, zvládat krizové situace, pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením.