Naše Historie

Naše společnost pracuje v několika oblastech:

Vydavatelská a nakladatelská činnost, spolupráce na projektech týkajících se zdraví, public relations, samostatná publicistická činnost, příprava koncepcí časopisů, projekty pro rozvoj a podporu žen.

PR, konference, koncepty časopisů

PŘÍPRAVA A REALIZACE TISKOVÝCH KONFERENCÍ NA TÉMA ZÁVISLOSTÍ:

2005 téma Ženy a závislosti
2006 téma Ženy a závislosti v zrcadle doby
2007 téma Závislosti a duální diagnózy
2008 téma Mladí a drogová závislost
2009 Slavností otevření centra následné péče pro ženy ALMA

2010 u příležitosti vydání nové motivační knihy

ÚSPĚŠNĚ S KŮŽÍ NA TRH  aneb Jak si vybudovat dobré jméno

2014 TISKOVÁ KONFERENCE NA TÉMA PROJEKTY ESF

  • podpora žen v podnikání, celkovém rozvoji a věcech veřejných až po vstup do politiky

  • aktivní účast na konferencích Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí v Brně a Bratislavě, které napomáhají k vytváření prostředí pro vzájemnou spolupráci žen v oblasti podnikání, rozvoji konkrétních projektů, výměnu informací v rámci České republiky, Slovenska a dalších evropských zemí

  • podpora a účast žen na volební kandidátce Středočeského kraje

  • vypracování koncepce firemních, regionálních a jiných časopisů

 
 

Projekt zdraví

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH

TÝKAJÍCÍCH SE ZDRAVÍ:

Dosavadní spolupráce a publikační činnost naší společnosti:

  • spolupráce na projektech Dětství bez úrazu – prevence proti úrazum o.p.s. Podaná ruka,

  • publikování článku v MF DNES v příloze Zdraví

  • publikování článků v časopise Maminka na téma psychologie a zdraví