iNSiGNiS

vzdělávací agentura a nakladatelsví

Page: o společnosti

Naše společnost vznikla roku 1999.

V prvopočátku jsme se věnovali především vydávání knih, publikační činnosti, celoživotnímu vzdělávání a rozvoji osobnosti, pořádání tiskových konferencí a moderování či monitoringu konferencí obecně.

V roce 2014 jsme rozšířili naši nabídku ve vzdělávání o poskytování certifikované zkoušky jakožto autorizovaná osoba pro profesi chůvy dle Národní soustavy kvalifikací – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

V přípravě k náročné zkoušce úzce spolupracujeme s Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o. (www.lexik.cz, přípravný kurz ), kde je možnost absolvovat e-learningový  přípravný kurz pro tuto rekvalifikaci.

Celý rok 2017-18 jsme chystali nový kurz Asistent pedagoga (červen 2018)

V současné době připravujeme další vzdělávací akce, semináře a  certifikace autorizovaných osob pro další profese.

Naše nakladatelství.

Hlavním mottem je “ Jak nejlépe pomoci knihou“, a proto zaměřením  je psychologická a dětská literatura.

Edice Ťukani byla první v pořadí.  Byla konzultována s dětskými psychology, učiteli, speciálními pedagogy. Kniha „nekniha“ je zábavně vedená formě testů, pomáhá rozvíjet nejen dětský čtenářský um, ale rozvíjí také jemnou motoriku  (u dnešních dětí tolik zanedbávanou), koordinaci těla, pravolevou orientaci atd.

Motorika je důležitá i pro další komunikaci dětí.

Bezpečnostní Ťukan pomáhá děti chránit před nástrahami jejich okolí, ale je i dobrým pomocníkem či nápovědou pro samotné rodiče.

Další edice je Edice závislostí,  která by měla napomoci nejen lidem již závislým na návykových látkách, ale také těm, kteří ze závislosti mají obavu nebo mají v rodině, ve svém okolí někoho, kdo se závislým jeví.

Další edice Osobní rozvoj a její první kniha Úspěšně s kůží na trh je  pro ty, kteří chtějí se svým životem něco udělat a být na sebe pyšní, rozvíjet svoje schopnosti, zamyslet se nad životem.