iNSiGNiS

vzdělávací agentura a nakladatelsví


Page: o společnosti

Naše společnost vznikla roku 1999.

Od prvopočátku se věnujeme vydávání knih, ale také publikační činnosti, rozvoji osobnosti, pořádání tiskových konferencí a moderování či monitoringu konferencí obecně.

V roce 2014 jsme rozšířili naši nabídku ve vzdělávání o poskytování certifikované zkoušky jako autorizovaná osoba pro profesi chůvy dle Národní soustavy kvalifikací – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V přípravě k náročné zkoušce úzce spolupracujeme s Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologickou poradnou, s.r.o. (www.lexik.cz, přípravný kurz ), kde je možnost absolvovat e-learningový  přípravný kurz pro tuto rekvalifikaci.

V současné době připravujeme další vzdělávací akce, semináře a připravujeme certifikace autorizovaných osob pro další profese.

Naše nakladatelství.

Hlavním mottem bylo “ Jak nejlépe pomoci knihou“ a proto zaměřením bylo i  je psychologická a dětská literatura.

Edice Ťukani byla první v pořadí.  Byla konzultována s dětskými psychology, učiteli, speciálními pedagogy. Kniha „nekniha“ je zábavně vedená formě testů, pomáhá rozvíjet nejen dětský čtenářský um, ale rozvíjí také jemnou motoriku  (u dnešních dětí tolik zanedbávanou), koordinaci těla vůbec, pravolevou orientaci atd.

Motorika je důležitá i pro další komunikaci dětí.

Bezpečnostní Ťukan pomáhá děti chránit před nástrahami jejich okolí, ale je i dobrým pomocníkem či nápovědou pro samotné rodiče.

Další edice je Edice závislostí,  která by měla napomoci nejen lidem již závislým na návykových látkách, ale také těm, kteří ze závislosti mají obavu nebo mají v rodině, ve svém okolí, někoho, kdo se závislým jeví.

Další edice Osobní rozvoj a její první kniha Úspěšně s kůží na trh je  pro ty, kteří chtějí se svým životem něco udělat a být na sebe pyšní, rozvíjet svoje schopnosti, zamyslet se nad životem.